çoxərlilik

çoxərlilik
is.
1. Arvadın eyni zamanda bir neçə əri olmasından ibarət nikah forması (bəzi tayfalarda); poliandriya.
2. Eyni zamanda bir neçə əri olma (bəzi tayfalarda).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • əhəmiyyət — is. <ər.> Mühümlük, qiymətlilik, dəyərlilik; rol, dəyər. Məsələnin əhəmiyyəti. Çıxarılan nəticələrin əhəmiyyəti. Tədbirin əhəmiyyəti. Müzakirənin əhəmiyyəti. – . . . Ailədə məktəbəqədər tərbiyənin xüsusi əhəmiyyəti vardır. S. R.. Əhəmiyyət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qiymətlilik — is. 1. Qiymətli, dəyərli olma, dəyərlilik. 2. Çox lazımlılıq, çox mühümlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəsarətlilik — is. Cəsarətli adamın hal və keyfiyyəti; qoçaqlıq, hünərlilik, igidlik, zirəklik. Futbol adamlarda kollektivçilik, iradəlilik, çeviklik, dözümlülük, cəsarətlilik, vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək və bir çox başqa xüsusiyyətləri tərbiyələndirir. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərişanlıq — is. 1. Dağınıqlıq, qatmaqarışıqlıq, nizamsızlıq. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır; Nə badi səbadən, nə şanədəndir. M. P. V.. 2. Qəmlilik, kədərlilik, qüssəlilik, məyusluq. Çünki var idi bizdə nadanlıq; Bizə üz verdi çox pərişanlıq. S. Ə. Ş.. Hacı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”